Tradicinių amatų centras

“Meniškas kaimas”

Į/k 301527542

Bebrusų km., Žvejų g. 2, Luokesos sen. Molėtų raj. Molėtų centrinis paštas A/d Nr. 10

Pirmininkė Lina Dieninė

Mob. Tel. 8 686 27048

El.p.: meniskaskaimas@gmail.com

A/s LT567300010135175823

Mūsų draugai

Įlankos sodyba, Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Vyksta bendruomenės namų rekonstrukcija

Įdėta: 2013-04-07 16:01

 

Bebrusų, Leliūnų, Šiaukšteliškių ir kitų aplinkinių kaimų gyventojus vienijaasociacija Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“, įkurta 2008 m. Centras veikia Bebrusų kaime, Molėtų rajone.Jo pagrindiniai veiklos tikslai yra: skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesams; rūpintis kaimo plėtra; gaivinti ir puoselėti tradicinius amatus išsaugant ir puoselėjant etninės kultūros paveldo vertybes; organizuoti amatininkų ir menininkų susitikimus, seminarus, aktyvinti ir ugdyti vietos bendruomenę supažindinant su tradiciniais lietuvių liaudies amatais ir menu; skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp kitų bendruomenių ir institucijų; inicijuoti kūrybines akcijas bei renginius, telkiančius vietos bendruomenę, kraštiečius.
Bebrusų ir aplinkinių kaimų gyventojams susibūrus į tradicinių amatų centrą „Meniškas kaimas“ siekiama populiarinti liaudies tradicijas ir amatus ir per šias veiklas skatinti gyventojų bendruomeniškumą, organizuotumą ir pasitikėjimą. „Meniškame kaime“ rengiamos įvairios edukacinės programos, stovyklos, parodos, kasmetinis „Tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras“, simpoziumai, bendruomenės renginiai, mokymai, organizuojamos kūrybinės vaikų stovyklos. Puoselėjamas glaudus bendruomenės narių bendravimas su Molėtų rajono amatininkais bei menininkais, dalyvavimas keramikos darbų parodose ir edukacinės programose tradicinių švenčių temomis stiprina senąsias tradicijas ir kartu sudaro prielaidas gyventojų savišvietai. Bendruomeniškumui skatinti centras kasmet organizuoja užgavėnių šventę, kalėdinę popietę ir kitus renginius. Bendruomenės nariai aktyviai įsijungė į kasmetinę respublikinę akciją „MES DAROM“.
Norint sėkmingai vykdyti ir plėtoti  tradicinių amatų centro “Meniškas kaimas” veiklą reikia tam pritaikytų patalpų. Bendruomenė pagal panaudos sutartį  naudojasi pastatu, tačiau tokiai veiklai jis nepritaikytas. Tai apsunkina kryptingą ir nuolatinę veiklą.
Šiuo projektu siekiama rekonstruoti pastatą, esantį Bebrusų kaime, ir pritaikyti jį vietos gyventojų bendruomenės poreikiams.
 
« Grįžti atgal