Tradicinių amatų centras

“Meniškas kaimas”

Į/k 301527542

Bebrusų km., Žvejų g. 2, Luokesos sen. Molėtų raj. Molėtų centrinis paštas A/d Nr. 10

Pirmininkė Lina Dieninė

Mob. Tel. 8 686 27048

El.p.: meniskaskaimas@gmail.com

A/s LT567300010135175823

Mūsų draugai

Įlankos sodyba, Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Molis Molėtams (2012 m.)

XV tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras "Molis Molėtams", 2012 m.

 Molėtai-Molio miestas

 

plakatas 2012

Iš molio, iš aslos, iš plukto žemės grumsto kilo iškilo Molėtų miestas. Molis ir medis tapo pastoge ir šiluma, dangus ir vanduo  – dvasios namais. Praslinko ledynai, kraustėsi tautos, formavosi didžiuliai miestai, o Molėtai liko. Nei labai augo, nei labai plėtėsi – liko arti gamtos, arti vandens ir girių.

Ar žmogus tikrai iš molio? Ar iš molio auga miestai? Ar Molėtai – Molio miestas?

Kas ta molė, nuo kurios ir kilo Molėtų pavadinimas? Molio žemė , molynas? „Ant molelės nieko neužaugo“, – bėdojo senovės molėtiškiai. „Nebrisk į molę – batus suterši“, – bardavo vaikus. O „molėjas – tai  malėjas“, kuris malė grūdus.

„Mūsų žemė kur molėta, kur smėlėta,“– dar ir šiandien mes pasakom.  „Molio žemė, bet ne molynas“

 „Molėk malinį, aš jau pamolėjau truputį,“– sakydavo prie girnų. Arba „Eikie, mortele nors pailsietie, žalių rugelių nors pamolietie.“  O „malatas“ –  tai iškulti grūdai, derlius. Finikiečių kalba „Malat“ reiškia saugų uostą. Lotynų kalba – blogas, italų – liga. O apie Molėtų ponus sakydavo: „Jūs puikybei nėra galo, dirbi-triūsi, vis tiek „malo“. Tas slaviškas „malo“ irgi turi tą pačią šaknį...Visi bandymai  atsekt, nuo ko kilo Molėtų pavadinimas iš tiesų „susimala“.

(V. Kazlienė)

 

XV Tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras „Molis Molėtams“

Įdomu ir simboliška, kad jau penkioliktus metus visai šalia Molėtų, Bebrusuose, Tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“ vykstantis Tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras sutapo su 625 metų Molėtų miesto jubiliejumi. Birželio 30 d. šis seminaras dienai iš keramikos dirbtuvių persikėlė į Molėtų šventės „Molio miestą“, kuriame projekto dalyviai su miesto šventės svečiais dalijosi patirtimi, mokino molio lipdybos paslapčių, malkomis kūreno keramikos krosnį, žiedė puodynes, tapė molio paveikslus ir bendromis jėgomis statė Molio miestą.

Kasmet dvidešimt dalyvių suburiantis seminaras ir šiemet subūrė keramikus iš visos Lietuvos, taip pat iš Baltarusijos, Turkijos.

 Šis projektas populiarina tradicinius lietuviškos keramikos degimo būdus: juodąją ir raugo keramiką. Kartu su tradiciniais degimo būdais keramikai gali išbandyti aukštojo degimo krosnį kūrenamą malkomis.

Šių metų kūrybos tema „Molis Molėtams“ – tai simbolinė dovana miestui 625 metų jubiliejaus proga. Menininkai idėjų darbams sėmėsi miesto padavimuose, legendose, istorijoje ir nūdienoje. Dviejų savaičių projektas Tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“ baigėsi seminaro uždarymo Molio švente, kurios metu seminaro dalyviai visus norinčius pakvietė molio paminkyti, pasižvalgyti po keramikos dirbtuves, pristatė sukurtus darbus.

( L.Dieninė)

 

The XV International Seminar on Black and Fermented ceramics “Clay for Molėtai”

It is exiting and symbolic that already the fifteenth yearly black and fermented ceramics seminar nearby Molėtai in Bebrusai at the Centre of Traditional Craft “Meniškas kaimas” coincided with the 625th anniversary of Molėtai. On 30 June the seminar for one day was moved from the ceramics workshop to Molėtai festival „City of Clay“. The participants of the seminar taught the guests of the festival how to throw the clay and pots, shared their experience, fired up the furnace, painted pictures from clay and by common effort build the City of Clay.

The annually organised seminar hosts around 20 participants from all over Lithuania and other countries. This year we also had participants from Belorussia and Turkey.

This project aims to popularize the traditional ways to burn the black and fermented ceramics by wood. In addition to that the ceramics is burned by wood in the special high temperature stove.

The theme of this year creation is “the Clay for Molėtai“. This is a symbolic present to the city for the occasion of 625 years. The artists were looking for the inspiration in stories, legends, history and present day events of the city. The two weeks project was closed at the Centre of Traditional Craft by the festival of clay during which the artists invited all those attending the closure to work on clay, to explore the workshop, and to see the newly created works.

 

 

Projekto organizatorius: Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“

Projekto kuratorė: Lina Dieninė

Projekto partneriai: Molėtų Krašto muziejus

Projekto rėmėjai: Molėtų rajono savivaldybė, Kultūros rėmimo fondas, Įlankos sodyba, UAB Kirneilis