Simpoziumas "Molio haiku" 

2022 m. "Meniškame kaime" vyko keramikos simpoziumas "Molio haiku", kuriame dalyvavo profesionalūs keramikai iš Lietuvos ir vietos bendruomenės nariai. Spalį ir gruodį surengtos sukurtų darbų parodos Molėtų ir Vilniaus "Gobis. Lauko ekspo" galerijose. Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Molėtų rajono savivaldybė"


Projektinė veikla

Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas" gavo paramą pagal Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" Vietos plėtros strategijos priemonės "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" projektui  "Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas". Projekto paramos suma 3971,00 eurų. Projekto tikslas: Keramikos suvenyrų sukūrimas ir jų populiarinimas skatinant bendruomenės gyventojų materialinį suinteresuotumą puoselėti krašto tapatybę, istoriją ir kultūrą. Suvenyrai buvo sukurti ir pritaikyti masinei gamybai 2020 m rugpjūčio 17-21 d.

Projektas "Meniško kaimo vasara"

Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas" 2021-ųjų liepą įgyvendino projektą "Meniško kaimo vasara", skirtą kaimiškų vietovių vaikų neformalaus ugdymo gerinimui įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą. Projektas vyko liepos 5-9 ir 12-16 dienomis. Projekte dalyvavo Luokesos , Inturkės ir Giedraičių seniūnijų vaikai nuo 7 iki 16 metų. Siekiant atgaivinti tradicinius amatus vaikų ir jaunimo tarpe, tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas paruošė penkių dienų vasaros stovyklos programą "Meniško kaimo vasara", kurioje vyko įvairūs praktiniai amatų užsiėmimai, pažintiniai žygiai į gamtą, kūrybinės vakaronės. Vyko dvi stovyklos po penkias dienas, kuriose dalyvavo 52 kaimiškų vietovių vaikai.
Projektas  finansuotas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.


Atvira kultūrinė ir poilsio erdvė "Alpimo suolelis"

Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas" 2021 vasarą įgyvendino projektą pagal Molėtų VVG "Keisdamiesi keičiame" priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto ir istorijos paveldą". projekto metu buvo sukurta skulptūrinė kompozicija iš ąžuolo "Alpimo suolelis" ir papuošta keramikų ir bendruomenės nariu sukurtais keramikiniais paukščiais ir kitomis dekoratyviomis detalėmis. Šis suolelis skirtas trumpams sustoti, pailsėti ir pasigrožėti.
Projektas  finansuotas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projektas "Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms 2021"

2021 gegužės-spalio mėnesiais Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas" įgyvendino projektą pagal nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisykles. Bendruomenė už 3000 eur paramą įsigijo nešiojamąjį kompiuterį ir sanitarinę vonios įrangą, nakvynei skirtuose trijuose kambariuose.