Projektinė veikla

Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas" gavo paramą pagal Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" Vietos plėtros strategijos priemonės "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" projektui  "Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas". Projekto paramos suma 3971,00 eurų. Projekto tikslas: Keramikos suvenyrų sukūrimas ir jų populiarinimas skatinant bendruomenės gyventojų materialinį suinteresuotumą puoselėti krašto tapatybę, istoriją ir kultūrą. Suvenyrai buvo sukurti ir pritaikyti masinei gamybai 2020 m rugpjūčio 17-21 d.

"Meniško kaimo" bendruomenė gavo paramą pagal 2016 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendruomenė pirko stalus, suolus, konvekcinę kepimo krosnį ir reprezentacinę vėliavą. Visi įsigyti daiktai sustiprino bendruomenės materialinę bazę ir įgalino efektyviau išnaudoti patalpas edukacinei ir bendruomeninei veiklai.

 .